Tjänster

Koy Coating – Det kompletta verkstadsföretaget

Där andra ser omöjliga problem ser vi möjliga lösningar.
Kort kan man uttrycka våra ambitioner så här: Hela verksamheten ska genomsyras av helhetssyn och totallösningar. Därför har vi utvecklat en verkstad med tonvikt på avancerad bearbetning i små och medelstora volymer. Som komplement har vi en avdelning för ytbeläggning med termisk sprutning och PTA-svetsning.

För att vara så kompletta som möjligt har vi också en monteringsavdelning där vi idag monterar robotväxlar.

Processer ytbehandling
Plasmasprutning
Ljusbågesprutning
Flamsprutning
Förtenning
PTA-svetsning (Plasmasvetsning)
Processer bearbetning
Svarvning
Fräsning
Slipning
Läppning
Polering

På delar som är utsatta för slitage gör vi kvalitetshöjande ytbeläggningar i förebyggande syfte. Vi gör även ytbeläggningar för att uppnå speciella egenskaper som tex. högfriktion, lågfriktion, högt motstånd mot korrosion, värmeisolerande skikt, värmeledande skikt, elektrisk isolation etc.

Som tillsatsmaterial kan vi bl.a. erbjuda metaller, metallegeringar, keramer och karbider från alla de ledande leverantörerna på världsmarknaden.

Flexibel produktionsanläggning

Med vårt enträgna arbete har vi skapat en flexibel produktionsanläggning med möjlighet att vidareutveckla och anpassa verksamheten till såväl gamla som nya kunders krav och förväntningar. Vår bredd, maskinpark och vårt engagemang tillsammans med över 40 års erfarenhet gör oss konkurrenskraftiga i alla sammanhang.

Sparar tid och pengar

Koy Coating ska vara det självklara valet när det gäller avancerade helhetslösningar med högt mervärde. Vi har kapacitet att producera vitt skilda komponenter och detaljer. Det gör att våra kunder inte behöver ägna tid att söka efter andra leverantörer.